June 25, 2007 

Tohle je první hudební post

ela-tep
rytmus: cca 135 bpm.
čas: cca t -123 min.